Symposium Agressie en geweld tegen hulpverleners en ordediensten

Organisatie: 
SPOED112.com
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Vrijdag 30/04/2021 - 07:30 tot 17:30
Prijs: 
59€ €
Plaats: 
Provinciehuis Antwerpen
Kon. Elisabethlei 22
Antwerpen 2018
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Externe link: 
tickets
Een symposium rond een thema dat een groeiend probleem stelt: agressie en geweld tegen artsen, verpleegkundigen, ambulanciers, brandweermensen, agenten,...,...

07u30 – 08u35 Ontvangst + bezoek standen

08u45 – 09u00 Welkomstwoord door Gouverneur Cathy Berx

09u00 – 09u45 Spreker VIAS - Isabel Verwee, Senior researcher Departement Veiligheid en preventie, Vias institute.

‘Tijdens de uitvoering van een beroep met een publieke taak kan men op de werkvloer te maken krijgen met geweld en agressie uitgaande van cliënten, patiënten, collega’s of anderen. Er worden enkele algemene inzichten gegeven en er wordt specifiek ingegaan op geweld en agressie tegen personen die tewerkgesteld zijn in een nooddienst.

09u45 – 10u30 Spreker fed pol: Nils RENTMEESTERS adviseur-psycholoog stressteam Federale Politie

Veerkracht in de vuurlinie – hoe als hulpverlener omgaan met de impact van chronische stress en agressieve of gewelddadige interventies.

10u30 – 11u00 pauze met bezoek standen

11u00 – 11u45 Koen Bordeaud'huy

inzichten in ontstaan van agressie en de omgang met agressie aan de hand van voorbeelden aangeleverd door hulpverleners

11u45 – 12u30 Johan Swennen - klinisch psycholoog & Filip Swennen Instr. Zelfverdediging SF-dojo.

Hulpverleners hebben nood aan een realistische zelfverdedigingsopleiding. Met de HAPV als leidraad (Habitual Acts of Physical Violence) zullen er ‘tools’ aangeboden worden om daadwerkelijk met agressie om te gaan

12u30 – 13u30 pauze met lunch + bezoek standen en demonstraties omgaan met geweld+ Bodycams

13u30 – 14u30 hoofdspreker Dr. Psy. Erik DE SOIR

Schetsen van een impactmodel dat uitlegt waarom agressie en geweld tegen hulpverleners en ordediensten niet enkel potentieel traumatiserend is, maar ook bron van morele verwonding kan zijn.

14u30 – 14u45 Q&A Dr. Psy. Erik DE SOIR

14u45 – 15u30 Spreker Dorian Olivares - Audax®
vertegenwoordiger België. Waarom een Body Camera een oplossing voor het probleem rondagressie en geweld kan zijn

15u30 – 15u45 pauze met bezoek standen

15u45 – 16u30 Jürgen Vermote - Ambulanciersunie

Een evolutie van agressie en geweld: Hoe was het vroeger en hoe is het NU? Wat zijn de oorzaken, wat doet de overheid en hoe kunnen we dit probleem aanpakken!?

16u30 – 17u30 slotwoord, bezoek standen + ontvangen van bijscholingsattesten

17u30 EINDE

Ambulanciers DGH (vlaanderen en Brussel): 3u
Erkenningsnummer: FODV-ANT/20/B/010.
Vpk’en BBT Spoed/INZO + Ambulanciers NDLZ: attesten ter plaatse aanwezig

Volgorde van sprekers kan nog wijzigen