VCA basisveiligheid

Organisatie: 
Prebes
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Donderdag 21/02/2019 - 08:30
Prijs: 
295 €
Plaats: 
Prebes
Diestersteenweg 88
Kermt 3510
Belgique
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Andere
Externe link: 
VCA basisveiligheid
VCA basisveiligheid is bedoeld om jou als werknemer voldoende brede kennis aan te reiken over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Deze kennis is nodig omdat je als werknemer geconfronteerd kan worden met verschillende opdrachtgevers en dus in verschillende werksituaties terecht kan komen. Na het volgen van deze opleiding weet je wat je zelf kan doen om veilig te werken in bepaalde gevaarlijke of risicovolle situaties.

Om het VCA certificaat te bekomen moet een bedrijf voldoen aan de eisen, zoals gesteld in een aantal vragen van de VGM Checlist. Voldoet een bedrijf aan deze vragen, dan zal na evaluatie ervan de certificerende instantie aan het bedrijf een VCA certificaat uitreiken. Bij een certificering worden drie niveaus onderscheiden nl.: VCA*, VCA** en VCA petrochemie.

 

HET PROGRAMMA

 • Wetgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, gedrag en overleg
 • Preventie
 • De werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit 
 • Brand en explosie
 • Ongevallen
 • Noodsituaties