VCA basisveiligheid

Organisatie: 
Prebes vzw
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Dinsdag 08/10/2019 - 09:00
Prijs: 
295 €
Plaats: 
Hotel Van der Valk
Autostrade E17 Richting Kortrijk
Nazareth 9810
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Andere
Externe link: 
VCA basisveiligheid
VCA basisveiligheid is bedoeld om jou als werknemer voldoende brede kennis aan te reiken over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Deze kennis is nodig omdat je als werknemer geconfronteerd kan worden met verschillende opdrachtgevers en dus in verschillende werksituaties terecht kan komen. Na het volgen van deze opleiding weet je wat je zelf kan doen om veilig te werken in bepaalde gevaarlijke of risicovolle situaties.

Doelgroep

Deze opleiding is voor veel werknemers van groot belang. Zeker voor diegene die vaak geconfrontreerd worden met wisselende werksituaties bij verschillende opdrachtgevers.

Om het VCA certificaat te bekomen moet een bedrijf voldoen aan de eisen, zoals gesteld in een aantal vragen van de VGM Checlist. Voldoet een bedrijf aan deze vragen, dan zal na evaluatie ervan de certificerende instantie aan het bedrijf een VCA certificaat uitreiken. Bij een certificering worden drie niveaus onderscheiden nl.: VCA*, VCA** en VCA petrochemie.

HET PROGRAMMA

 • Wetgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, gedrag en overleg
 • Preventie
 • De werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit 
 • Brand en explosie
 • Ongevallen
 • Noodsituaties

Beelschermexamen

Vanaf 1 januari 2018 wordt het gewijzigde VCA examen doorgevoerd. De belangrijkste ontwikkeling in het afnemen van dit nieuwe examen, is de verschuiving van kennisvragen naar toepassingsvragen. Het examen gebeurt vanaf nu uitsluitend via beeldscherm. Ben je benieuwd hoe het in zijn werk gaat? Bekijk hier het proefexamen of bekijk het filmpje.

Diploma

Het PVI Antwerpen neemt als erkend examencentrum, aansluitend het examen af. Het diploma, dat men ontvangt na het slagen in het beeldschermexamen, wordt in België en in Nederland erkend en is 10 jaar geldig. Sommige sectoriële beroepsfederaties verlenen subsidies aan hun ledenbedrijven voor de werknemers die de cursus volgen.