VCA leidinggevenden

Organisatie: 
Prebes
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Donderdag 07/02/2019 - 08:30
Prijs: 
430 €
Plaats: 
Prebes
Diestersteenweg 88
Kermt 3510
België
BE
Thema's: 
Arbeidsveiligheid
Externe link: 
VCA leidinggevenden
Het is noodzakelijk dat je als operationeel leidinggevende met succes een VCA opleiding volgt om zo te kunnen aantonen dat je over de vereiste kwalificaties beschikt. Alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers moeten in het bezit zijn van een VCA diploma. Dit diploma blijft 10 jaar geldig (gerekend vanaf de examendatum). VCA leidinggevenden wordt ook wel VCA VOL genoemd (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden).

Om het VCA certificaat te bekomen moet een bedrijf voldoen aan de eisen, zoals gesteld in een aantal vragen van de VGM Checlist. Voldoet een bedrijf aan deze vragen, dan zal na evaluatie ervan de certificerende instantie aan het bedrijf een VCA certificaat uitreiken. Bij een certificering worden drie niveaus onderscheiden nl.: VCA*, VCA** en VCA petrochemie.

 

HET PROGRAMMA

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen