VCA leidinggevenden

Organisatie: 
Prebes vzw
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Donderdag 10/10/2019 - 09:00
Prijs: 
430 €
Plaats: 
Prebes Coördinatiecentrum
Diestersteenweg 88
Kermt 3510
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Arbeidsveiligheid
Externe link: 
VCA leidinggevenden
Het is noodzakelijk dat je als operationeel leidinggevende met succes een VCA opleiding volgt om zo te kunnen aantonen dat je over de vereiste kwalificaties beschikt. Alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers moeten in het bezit zijn van een VCA diploma. Dit diploma blijft 10 jaar geldig (gerekend vanaf de examendatum). VCA leidinggevenden wordt ook wel VCA VOL genoemd (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden).

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers.

Om het VCA certificaat te bekomen moet een bedrijf voldoen aan de eisen, zoals gesteld in een aantal vragen van de VGM Checlist. Voldoet een bedrijf aan deze vragen, dan zal na evaluatie ervan de certificerende instantie aan het bedrijf een VCA certificaat uitreiken. Bij een certificering worden drie niveaus onderscheiden nl.: VCA*, VCA** en VCA petrochemie.

HET PROGRAMMA

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beelschermexamen

Vanaf 1 januari 2018 wordt het gewijzigde VCA examen doorgevoerd. De belangrijkste ontwikkeling in het afnemen van dit nieuwe examen, is de verschuiving van kennisvragen naar toepassingsvragen. Het examen gebeurt vanaf nu uitsluitend via beeldscherm. Ben je benieuwd hoe het in zijn werk gaat? Bekijk hier het proefexamen of bekijk het filmpje.

Diploma

Het PVI Antwerpen neemt als erkend examencentrum, aansluitend het examen af. Het diploma, dat men ontvangt na het slagen in het beeldschermexamen, wordt in België en in Nederland erkend en is 10 jaar geldig. Sommige sectoriële beroepsfederaties verlenen subsidies aan hun ledenbedrijven voor de werknemers die de cursus volgen.