Veilig laden en lossen van vloeistoffen bij tankvervoer

Organisatie: 
Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV)
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Dinsdag 05/10/2021 - 08:00 tot 16:00
Prijs: 
190 EUR (excl. BTW) €
Plaats: 
Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV)
Molenberglei 6
Schelle 2627
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Algemene doelstelling: het wegnemen en/of voorkomen van onveilige situaties door het omschrijven van de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de betrokken partijen bij het laden en lossen van vloeistoffen met een tankwagen.

Deze cursus omvat een theoretisch en een praktisch deel:

Theorie:

  • Verplichtingen verschillende partijen voor laden & lossen.
  • Product eigenschappen.
  • Laden & lossen: niet standaard operatie’s / taken en verantwoordelijkheden van de chauffeur en de operator / laden van een tankwagen / onstabiliteit bij een tankwagen / lossen van een tankwagen / reinigen & verwarmen van een tankwagen / laad- en losslangen & koppelstukken.
  • Opsomming van risico’s en de beheersmaatregelen.

Praktijk:

  • Set-up van een combinatie trekker-tankoplegger, met demonstratie.
  • Nut en werking van de verschillende veiligheidsfuncties.
  • Principe van transfers in gesloten circuit en werking van het systeem.
  • Werking en principe van de pomp en de compressor installatie op de tankwagen.
  • Hermetische tank versus atmosferische tank.
  • Bespreking identificatieplaat op de tankwagen.