Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B

Organisatie: 
Prevent
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Woensdag 02/10/2019 - 09:00
Prijs: 
2090,00 € (excl. BTW €
Plaats: 
Prevent
Kolonel Begaultlaan 1A/51
3012
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
De opleiding bereidt de cursist voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen omschrijft een aantal preventieve maatregelen waarbij de veiligheidscoördinator een centrale rol speelt. Eén van de voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator betreft de aanvullende vorming. De opleiding veiligheidscoördinator niveau B omvat 80 uur.

Inhoud
Het programma is zo samengesteld dat de cursist na het beëindigen van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen volgens art. 58 van het K.B. van 25/01/2001.
Deze eindtermen hebben samengevat betrekking op:

- het kunnen uitvoeren van veiligheids- en gezondheidsanalyses van arbeidssituaties op de bouwplaats;

- het kunnen volgen van de evolutie van het veiligheids- en gezondheidsniveau van installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats:

- het kunnen beheren van het geheel van de risico's op de bouwplaats;

- het kunnen motiveren en vormen van de andere tussenkomende partijen inzake veiligheid en gezondheid.

Het programma kent een logische opbouw en wordt jaarlijks samengesteld door een werkgroep van deskundigen. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af.
Het eerste deel van de opleiding (80u) hebben de cursisten niveau A en niveau B samen les. Voor de cursisten niveau A wordt nadien aan de hand van werfbezoeken en een groepsopdracht met klassikale bespreking de taak van de veiligheidscoördinator niveau A uitgediept. De docenten zijn conform het niveau van de opleiding, academici en docenten met specifieke praktijkervaringen. preventAcademy schenkt eveneens aandacht aan de pedagogische en didactische kwaliteiten van het docententeam.

Praktisch
De opleiding start op woensdag 2 oktober 2019 tot januari 2020, wekelijks op woensdag. De lessen gaan door van 9.00 tot 16.30 uur met een middagpauze tussen 12.30 en 13.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Broodjeslunch, water en warme dranken zijn inbegrepen in de prijs.

Eindevaluatie
De opleiding sluit af met een eindevaluatie. Mits succesvolle evaluatie ontvangt u een attest van slagen. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2020.

Reglementaire invullingen
Het programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 80 uur aangeboden in 13 contactdagen.

Prijs en Facturatie

2090,00 € (excl. BTW)