Verkeerspreventiebeleid opstellen (verkeersveiligheid)

Organisatie: 
Prebes
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Donderdag 04/04/2019 - 12:30
Prijs: 
225 €
Plaats: 
Hotel Van der Valk
Baarleveldestraat 2
Drongen 9031
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Preventieadviseur veiligheid, Andere, Werkgever of lid van de hiërarchische lijn
Thema's: 
Arbeidsveiligheid
Wat zijn de basisprincipes van een geïntegreerd verkeerspreventiebeleid? Welke stappen moet je volgen om een beleid op de sporen te zetten? Hoe kan je ongevallen voorkomen in het woon-werktraject? Bijna 1 op de 10 arbeidsongevallen en nagenoeg de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen, gebeuren in het verkeer. De afgelopen jaren is deze verhouding tot het totale aantal arbeidsongevallen meer dan verdubbeld. Naast de vele ongevallen die gebeuren in het woon-werktraject nemen ook de ongevallen m.b.t. de zakelijke verplaatsingen voortdurend toe. Het stijgend aandeel verkeersongevallen kost bedrijven handenvol geld en is voor steeds meer ondernemers een reden om werk te maken van een aangepast preventiebeleid.

Je leert wat de basisprincipes zijn van een geïntegreerd verkeerspreventiebeleid op bedrijfsniveau, en welke stappen je moet volgen om een dergelijk beleid op de sporen te zetten. We baseren ons daarbij op de 'Plan-Do-Check-Act-filosofie' die ook aan de basis ligt van de recente ISO-norm voor verkeersveiligheidsmanagement: ISO 39001. We gaan dieper in op concrete elementen van het preventiebeleid. We vertrekken met een risicoanalyse van de beginsituatie aan de hand van een hiervoor ontwikkelde checklist, en zetten je op weg naar een actieplan op maat van je onderneming. Na de opleiding ben je in staat om een coördinerende rol te spelen bij de introductie van verkeersveiligheid in jouw bedrijf.

 

HET PROGRAMMA

 • Wat is verkeersveiligheid?
  • Ervaring in de praktijk en oplossingen
  • Mobiliteitsmanagement
  • Verkeersveiligheidsmanagement: ISO 39001
 • Geïntegreerde aanpak: PDCA‐cirkel
 • Risicoanalyse & aanzet actieplan (praktijk)
 • Uitwerking cases (praktijk)
 • Hoe een verkeersveiligheidsbeleid opzetten in je onderneming? (praktijkvoorbeeld)