Verkeerspreventiebeleid opstellen (verkeersveiligheid)

Organisatie: 
Prebes vzw
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Donderdag 10/10/2019 - 13:00
Prijs: 
225 €
Plaats: 
Link21
Welvaartstraat 14
Herentals 2200
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Doelgroep: 
Andere, Preventieadviseur veiligheid, Human Resources, Werkgever of lid van de hiërarchische lijn
Thema's: 
Arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid
Wat zijn de basisprincipes van een geïntegreerd verkeerspreventiebeleid? Welke stappen moet je volgen om een beleid op sporen te zetten? Hoe kan je ongevallen voorkomen in het woon-werktraject? Bijna 1 op de 10 arbeidsongevallen en nagenoeg de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen, gebeuren in het verkeer. De afgelopen jaren is deze verhouding tot het totale aantal arbeidsongevallen meer dan verdubbeld. Naast de vele ongevallen die gebeuren in het woon-werktraject nemen ook de ongevallen m.b.t. de zakelijke verplaatsingen voortdurend toe. Het stijgend aandeel verkeersongevallen kost bedrijven handenvol geld en is voor steeds meer ondernemers een reden om werk te maken van een aangepast preventiebeleid.

DOELGROEP

Preventieadviseurs die ook op het vlak van verkeersveiligheid het aantal ongevallen willen terugdringen en willen meewerken aan een verkeersveiligheidsbeleid in hun onderneming.

Je leert wat de basisprincipes zijn van een geïntegreerd verkeerspreventiebeleid op bedrijfsniveau, en welke stappen je moet volgen om een dergelijk beleid op de sporen te zetten. We baseren ons daarbij op de 'Plan-Do-Check-Act-filosofie' die ook aan de basis ligt van de recente ISO-norm voor verkeersveiligheidsmanagement: ISO 39001. We gaan dieper in op concrete elementen van het preventiebeleid. We vertrekken met een risicoanalyse van de beginsituatie aan de hand van een hiervoor ontwikkelde checklist, en zetten je op weg naar een actieplan op maat van je onderneming. Na de opleiding ben je in staat om een coördinerende rol te spelen bij de introductie van verkeersveiligheid in jouw bedrijf.

HET PROGRAMMA

Arbeidsveiligheid en verkeersveiligheid

Verkeersongevallen en arbeidswegongevallen

Een geïntegreerde aanpak: PDCA‐cirkel

Safe2work Checklist: analyseer zelf je verkeersveiligheidsbeleid

Gewoontegedrag beïnvloeden

De killers in het verkeer

Goede praktijkvoorbeelden