Vertrouwenspersoon: basisopleiding

Organisatie: 
Securex
Datum: 
Dinsdag 10/11/2020 - 09:00 tot Dinsdag 08/12/2020 - 17:00
Prijs: 
1275 €
Plaats: 
Online + Aarschot of Gent
België
BE
ls vertrouwenspersoon heeft u een verantwoordelijke rol met impact op het welzijn van uw collega’s. De wet rond psychosociale risico’s op het werk verplicht vertrouwenspersonen een basisopleiding te volgen. Tijdens deze erkende opleiding leert u snel en correct reageren op geweld, pesterijen en andere delicate kwesties. Omwille van de coronamaatregelen gaat deze opleiding grotendeels online door (de 3 eerste dagen gaan online door en de 2 laatste zullen op de vermelde locatie plaatsvinden). Securex is officieel erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om deze opleiding te verstrekken (conform het KB van 10.04.2014).

Na deze vijfdaagse opleiding:

  • Heeft u oog voor psychosociale risico’s op het werk
  • Voldoet u aan de verplichte opleiding volgens de wet rond psychosociale risico’s op het werk (KB van 10.04.2014)
  • Kent u uw verantwoordelijkheden
  • Weet hoe u optimaal samenwerkt met de preventieadviseur voor psychosociaal welzijn op het werk
  • Zult u het aanspreekpunt zijn voor psychosociale problemen, efficiënt bemiddelen en slachtoffers gepast opvangen

Programma

Tijdens de opleiding komen thema’s als geweld, pesterijen en andere psychosociale risico’s aan bod. Volgende punten worden tijdens deze opleiding besproken:

  • Uw takenpakket: psychosociale risico’s (bronnen, risicofactoren, gevolgen en preventiemaatregelen)
  • Het wettelijke kader: inhoud, opdrachten, procedure, administratieve elementen en ethiek
  • De betrokken partijen: dader, slachtoffer, collega’s, leidinggevenden
  • Gespreksvaardigheden: hulpverlenende en bemiddelende gesprekstechnieken met de aanvrager en de aangeklaagde
  •  U traint de praktische vaardigheden tijdens oefeningen en rollenspellen.

Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Syllabus
De syllabus voor deze opleiding wordt u op voorhand via e-mail toegestuurd. Vergeet dus zeker niet uw mailbox te controleren.

Info COVID-19 - Voor opleidingen tem 31/12
De opleidingen tem 31/12/2020 gaan door op de voorziene data en worden grotendeels online georganiseerd: de 3 eerste dagen volgt u online via Teams, en voor de 2 laatste dagen bent u fysiek aanwezig op de vermelde locatie. 
Voor de online sessies dient de deelnemer enkel te beschikken over een emailadres, een goede internetverbinding en een computer