Vertrouwenspersoon: basisopleiding (VERPINB)

Organisatie: 
NCOI NV
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Donderdag 04/03/2021 - 09:00
Prijs: 
1512.00 exc BTW €
Plaats: 
Bluepoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
Berchem 2600
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge werkdruk, … Als vertrouwenspersoon moet u actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want u krijgt vaak botsende versies van hetzelfde verhaal voorgeschoteld. Wetten en procedures bieden u dan een houvast. Opleiding ‘Vertrouwenspersoon’: theoretische houvast Tijdens deze opleiding zet u uw tanden in de wetten en procedures rond psychosociaal welzijn op het werk. Met die theoretische achtergrond staat u stukken steviger in uw schoenen. Want u leert de regels concreet toepassen in de praktijk. Daarnaast leert u vaardigheden om uw functie van vertrouwenspersoon met vertrouwen uit te voeren. Het wettelijke stappenplan, de klachtenprocedure, modeldocumenten, … U kent die door en door, en oefent uw rol daarom zelfverzekerd uit. Bovendien wakkert dat het vertrouwen aan van uw medewerkers – de basisvoorwaarde om naar een vertrouwenspersoon te stappen. Opleiding ‘Vertrouwenspersoon’: levensechte situaties Hoe deze cursus de theorie bevattelijk maakt? Met verschillende voorbeelden en casestudy’s. U legt bovendien de situaties voor waarmee u zelf worstelt. En wisselt ervaringen uit met de andere vertrouwenspersonen in de opleiding. Zo krijgt u concrete handvatten om psychosociale risico's op het werk tegen te gaan. En om een collega te helpen om zijn grenzen aan te geven en zo een burn-out te vermijden. De FOD WASO nam onze opleiding op in de lijst van erkende instellingen. Volgt u deze cursus bij NCOI Learning? Dan krijgt u een attest van deelname. Op voorwaarde dat u de vijf volle dagen aanwezig bent. Ook voor de jaarlijkse supervisies, die vertrouwenspersonen moeten volgen, kunt u terecht bij NCOI Learning. Kies uit ons aanbod erkende opleidingen de cursus die bij u past. Digitaal, klassikaal of blended Om een optimaal leereffect te bekomen zijn een aantal dagen van deze opleiding bij voorkeur klassikaal. Omwille van de huidige coronacrisis bekijken we steeds in functie van de coronamaatregelen op welke manier we de opleiding laten plaatsvinden: klassikaal, digitaal of blended. Op de website leest u dat deze opleiding klassikaal plaatsvindt. Maar we passen de vorm van de opleiding aan de situatie aan. Bij uw inschrijving ontvangt u de juiste informatie omtrent de vorm van de opleiding. Wijzigingen aan de vorm van de opleiding na uw inschrijving worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Pluspunten

Zeer praktische opleiding

Talrijke voorbeelden en gevalstudies

Voldoende ruimte voor vragen

Uitwisseling van praktijkervaringen

U krijgt handige sjabloondocumenten

Uw resultaten

Na deze opleiding:

beschikt u over de nodige bekwaamheden en kennis volgens de meest recente wetgeving met betrekking tot de vertrouwenspersoon.

hebt u alle vaardigheden in handen om uw functie als vertrouwenspersoon op een adequate manier uit te oefenen.

Bestemd voor

De opleiding is bestemd voor

vertrouwenspersonen die nog geen vorming gevolgd hebben of een opfrissing wensen.

vertrouwenspersonen die al een opleiding kregen volgens de wet van 2002 en nu hun kennis en vaardigheden grondig up-to-date willen brengen met de huidige wetgeving.

A. Wettelijk kader: de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon

Het welzijnsbeleid

De preventie van psychosociale risico’s op het werk

Het Belgisch gerechtelijk systeem

De aansprakelijkheid bij het preventiebeleid en de gevolgen van de schade uit psychosociale risico’s op het werk

De vrijwillige en de gerechtelijke bemiddeling

De wetgeving met betrekking tot de strijd tegen discriminatie

Deontologie: beroepsgeheim, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid

B. De psychosociale risico’s op het werk

De individuele en collectieve risicofactoren en hulpbronnen

De schade van PSR (individueel, groep, organisatie)

Soorten conflicten, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, de zondebok, wanbeleid

De risicoanalyse: methodes

C. Psychosociale interventie: gesprekstechnieken

Het onthaalgesprek in de praktijk

Communicatietechnieken: het proces, actief luisteren, assertiviteit, verbaal en non-verbale communicatie

Feedback geven, kaderen en advies verlenen

D. Psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties

Technieken voor psychosociale interventie

Interventie bij een derde

Verzoening

Bemiddeling (doelstellingen en procedure)