Voorstelling OiRAtool voor de sector van autocar en autobus

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Woensdag 09/10/2019 - 10:30 tot 12:15
Prijs: 
0,00 €
Plaats: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
BE
Thema's: 
OiRA
Externe link: 
INSCHRIJVEN
Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.

OiRA autocar en autobus kwam tot stand door een intense samenwerking tussen de werkgevers en werknemersorganisaties van de sector en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Programma
10u30 Onthaal
10u45 Inleiding OiRA (Frank Dehasque – Focal Point manager EU-OSHA - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
10u55 Waarom een OiRA autocar en autobus? (Eloïse Meert – Juridisch adviseur - Instituut voor de Autocar en de Autobus)
11u10 De risico’s, de risicoanalyse en de uitdagingen in de sector van de autocar en autobus: beschouwingen van een inspecteur (Pascal Lennertz – Arbeid inspecteur – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
11u35 Demonstratie van de OiRA autocar en autobus –(Hilde De Raeve – Arbeidsgeneesheer & Filip Pelgrims – Preventiedeskundige arbeidsverpleegkundige – IDEWE)
12u00 Vraagstelling
12u15 Netwerklunch

Taal?: Nederlands en Frans – simultaanvertaling wordt voorzien