WEBINAR: Hogere cursus brandpreventie

Organisatie: 
A-First
Activiteit: 
Vorming
Datum: 
Dinsdag 15/09/2020 - 09:00
Prijs: 
4315€ €
Plaats: 
Webinar
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
Brandpreventie
Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs, verzekeraars, brandweer, ambtenaren, experts, studiebureaus, raadgevend ingenieurs, architecten, enz. Deze opleiding is een noodzakelijke aanvulling voor personen die initiatieven moeten nemen op vlak van brandpreventie.

In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie. De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om aanvaardbare verbeteringen voor te stellen op het gebied van brandpreventie en brandbeveiliging.

De opleiding gaat van september tot juni door :

INHOUD VAN DEEL 1 VAN SEPTEMBER TOT DECEMBER
• Module 1: Fysica en chemie/brandgedrag | 15 SEPTEMBER 2020
• Fysica en chemie van de verbranding - Chemische producten - Kunststoffen.
• Module 2: Passieve bescherming | 29 SEPTEMBER 2020 & 27 OKTOBER 2020 (2de dag via VIDEOCONFERENTIE)
• Brandwerendheid- reactie bij brand - Bouwmaterialen en materialen: testresultaten - Passieve bescherming (wanden,
isolatie, doorvoeringen, deuren, beschermingsproducten, verven).
• Module 3: Energie, verwarming risico’s | 06 OKTOBER 2020 & 13 OKTOBER 2020
• Elektriciteit – Elektrische installaties: brandrisico - Elektriciteit: risico bij de interventie - Bliksem - Aardgasinstallaties - LPGinstallaties
- Verwarming en klimaatregelinginstallaties.
• Module 4: Explosie | 20 OKTOBER 2020
• Statische elektriciteit - Explosiezones - Explosiekarakteristieken (gas en stof) – Atex.
• Module 5: Risicoanalyse en - evaluatie | 10 NOVEMBER 2020
• Introductie - Risico-evaluatie: Frame methode - Frame methode: praktische toepassing.
• Module 6: Reglementering | 17 NOVEMBER 2020, 24 NOVEMBER 2020 & 1 DECEMBER 2020
• Brandpreventie in het kader van de wet in het welzijn op het werk - Regionale en lokale wetgeving - Brandpreventie
gebouwen-basisnormen - Brandpreventie industriegebouwen-basisnormen bijlage 6.
• Module 7: Verzekering - risicobeheer | 8 DECEMBER 2020
• Verzekeringsreglement en-visie - Introductie tot het risicobeheer.
• Examen | 12 JANUARI 2021

INHOUD VAN DEEL 2 VAN FEBRUARI TOT MEI

Het programma zal in november meegedeeld worden.

• Module 8: Rook - en warmteafvoerinstallaties (RWA)
• 1 dag in februari - Plaats: Elewijt Center.
• Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA).
• Module 9: Detectie
• 1 dag in februari - Plaats: Elewijt Center.
• Branddetectie.
• Module 10: Blusmiddelen
• 2 dagen in maart - Plaats: Louvain La Neuve.
• Blusprincipes en blusstoffen - Eerste interventiemiddelen - Blusoefeningen met eerste interventietoestellen - Tweede
interventiemiddelen - Blusoefeningen met tweede interventietoestellen.
• Module 11: Automatische blusinstallaties
• 1 dag in maart - Plaats: Elewijt Center.
• Automatische blusinstallaties met fysische en chemische blusgassen, bluspoeder, schuim - Sprinklerinstallaties.
• Module 12: Gassen en dampen : meten en detecteren
• 1 dag in maart - Plaats: Elewijt Center.
• Gassen en dampen - Meten en detecteren - Gevaren - Meetapparatuur - Praktische toepassing.
• Module 13: Gevaren van de interventie
• 1 dag in april - Plaats: Elewijt Center.
• Instortingsgevaar - Explosiegevaar - Relatie brandweer-bedrijfsbrandweer - Taak en verantwoordelijkheid van de inzetleider.
• Module 14: Adembescherming
• 1 dag in april - Plaats: Louvain La Neuve.
• Fysiologische en toxicologische aspecten van de adembescherming - Adembeschermingsmiddelen: wetgeving, werking en
keuze - Adembescherming: praktijk.
• Module 15: Evacuatie
• 1 dag in mei - Plaats: Elewijt Center
• Veiligheidssignalering - Nood- en veiligheidsverlichting - Evacuatie - Interventieplan - Evacuatieplan.
• Module 16: Bedrijfsbezoek
• 1 dag in mei
• Verkenning - Beoordeling - Aanvalstactiek - Inzet - naverkenning - nabestrijding - Evaluatie - Planspel
• Bezoek bedrijfsbrandweer.

De opleiding is erkend in het kader van de KMO-portefeuille en educatief verlof.

Voor meer info, gelieve ons te contacteren training@afirst.be