Weg met asbest! Afbouwbeleid - verplichtingen en preventiemaatregelen

Organisatie: 
Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid i.s.m. Prebes, Constructiv, Confederatie Bouw en Bouwunie
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Vrijdag 20/11/2020 - 14:00 tot 16:15
Prijs: 
gratis €
Toegankelijkheid: 
Iedereen
studienamiddag i.s.m. Prebes, Constructiv, Confederatie Bouw en Bouwunie over 'Weg met asbest! Afbouwbeleid - verplichtingen en preventiemaatregelen'

14u00: Verwelkoming  Riet Gillis, gedeputeerde en afgevaardigde voorzitter van het provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid
14u10: Asbest - het kluwen in regelgeving ontrafeld. Wie is waarvoor bevoegd? Yves De Groeve, inspecteur TWW - FOD WASO - directie Oost-Vlaanderen
14u25: Samen onderweg naar 'Asbestveilig Vlaanderenn 2040' Jasmine Jacobs, beleidsmedewerker Team asbestafbouw OVAM
14u55: Preventiemaatregelen bij asbestverwijdering  Danny Van Overmeire, adviseur Welzijn Oost-Vlaanderen, Constructiv
15u40: Asbest, toezicht en handhaving in Gent. Aanpak en  praktijkvoorbeelden Veronique Vandenberghe, adjunct van de directie - Afdelingshoofd Milieutoezicht - Dienst Toezicht Wonen, Bouwen
           en Milieu - Departement Stedelijke Ontwikkeling - Stad Gent
16u00: Vraagstelling

Moderator: Rik D'Helft, voorzitter Prebes Oost-Vlaanderen en lid van het provinciaal comité

Praktisch: Mondmasker verplicht/beperkte fysieke deelname tot 40 personen; Voor wie niet fysiek aanwezig kan zijn: opname van de presentaties van de prekers terug te vinden op deze website, alsook pdf-presentaties. Ook mogelijk tot deelname via livestream! 

https://www.prebes.be/activiteit/weg-met-asbest-afbouwbeleid-verplichtin...

https://www.prebes.be/webinar/weg-met-asbest-afbouwbeleid-verplichtingen...