Wegvervoer van ADR en niet-ADR afvalstoffen

Organisatie: 
Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV)
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Donderdag 07/10/2021 - 08:00 tot 16:00
Prijs: 
245 EUR (excl. BTW) €
Plaats: 
Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV)
Molenberglei 6
Schelle 2627
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Algemene doelstelling: alle betrokkenen bij het wegvervoer van afvalstoffen uitleg verstrekken i.v.m. de specifieke regels en voorwaarden om gevaarlijk afval, al of niet ADR, conform te vervoeren. Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke Powerpoint presentatie, aangevuld met bijlagen-set en geldende ADR numerieke stoffenlijst.

Deze opleiding omvat een theoretisch en een praktisch deel:

Theorie:

 • Indeling van gevaarlijke stoffen
 • Vervoersdocumenten
 • ADR-verplichtingen betrokkenen
 • Verpakkingen / bulk- & tankvervoer + signalisatie & vermeldingen
 • Afwijkingen m.b.t. afval / ADR en vrijstellingen
 • Uitrusting van het voertuig + gebruik van ADR schriftelijke instructies. Wat te doen in geval van lekkages / incidenten?
 • Ladingzekering
 • Beveiliging (bewaken & stationeren) / tunnelbeperkingen ADR
 • Diversiteit van afval.

Praktijk:

Aan de hand van praktische oefeningen worden de besproken les-topics meer in detail toegelicht.

 • Toepassing en gebruik van de benodigde vervoersdocumenten.
 • Toepassing en gebruik van verschillende verpakkingen, alsook bulk- & tankvervoer, met gelinkte signalisatie & vermeldingen.
 • Toepassing van de aangeleerde praktijken a.d.h.v. oefenvragen-sets, met toelichting van de juiste antwoorden.
 • Foto’s van diverse besproken afvalstromen en afvalstoffenvervoer (zowel ADR als niet-ADR).
 • Pictogrammen & etiketten m.b.t. afvalstoffen.