Wordt ook Samurai in Veiligheidscultuur

Organisatie: 
Samurai at work
Datum: 
Donderdag 20/02/2020 - 09:00
Prijs: 
18500 €
Plaats: 
kantoor Samurai at Work,
Binnenvaartstraat 43
ANTWERPEN
België
BE
Thema's: 
veiligheid
Veiligheidscultuur…. Wat is dat? Voor wie is dat? Hoe begin ik er aan?

In 2018 voerde de Universiteit Antwerpen het grootste onderzoek ooit uit naar de internationale trends rond veiligheid en welzijn. Uit de resultaten van 1425 respondenten blijkt dat binnen het takenpakket van veiligheidsprofessionals meer en meer nadruk gelegd wordt op veiligheidsgedrag en -cultuur.  Van veiligheidsprofessionals wordt verwacht dat zij hieraan sleutelen door onder andere betrokkenheid te creëren, collega’s te stimuleren en motiveren, veilig gedrag aan te scherpen en het draagvlak voor een optimale veiligheidscultuur te scheppen.

We merken dat er al heel wat bedrijven met veiligheidscultuur bezig zijn, en toch horen we vaak dat de gewenste resultaten uitblijven.
In onze Samurai Academy dompelen we je onder in de wereld van veiligheidscultuur en stippelen we samen jouw leer – en groeitraject uit.
We nemen je mee in verschillende deelaspecten van het pad naar een gedragen veiligheidscultuur, dit zowel vanuit een theoretisch denkkader, maar ook vanuit een praktisch doe-kader.
Tijdens het leer – en groeitraject geven we je inzichten en delen we onze expertise waardoor je zelf actief aan de slag kan met jouw bedrijfseigen project rond veiligheidscultuur

 

Meerwaarde voor jou en je organisatie
• Je start een diepgaand traject, waar je je persoonlijke vaardigheden aanscherpt. Dit gaat
zowel over strategische inzichten als je eigen leiderschap, coaching skills, het omgaan met
weerstand en verandering
• Jouw organisatie haalt essentiële kennis en expertise in huis om bedrijfseigen
veiligheidscultuur succesvol aan te pakken en te verankeren
• Jouw organisatie kan een onderbouwde start nemen om te werken aan de veiligheidscultuur
door jouw plan van aanpak
• Je wordt ondersteund door Samurai experten tijdens jouw groei -en leertraject
• Jouw organisatie, maar ook jijzelf, leert versneld door de constante uitwisseling van best
practices tussen deelnemers en experten tijdens de modules
• Veiligheid wordt bekeken en aangepakt vanuit een groter bedrijfseconomisch perspectief
• Vervolgtraject door intervisie-momenten mogelijk

PROGRAMMA
Je bent 17 dagen “niet op kantoor” maar werkt des te harder en gefocust aan je organisatie en jezelf. Deze dagen worden gespreid over 12 maanden, waardoor je er een diepgaand leerproces van kan
maken en maximaal aan de slag kan gaan met de opgedane ervaringen en kennis.

Locatie: kantoor Samurai at Work, Binnenvaartstraat 43 te Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Overzicht modules:
• Intakegesprek: individueel in te plannen januari – februari 2020 (halve dag)
• Kick-off: donderdag 20 februari & vrijdag 21 februari 2020 (2 daagse, residentieel)
• Module Gedrag: dinsdag 17 maart & vrijdag 3 april 2020
• Module Meten is weten: dinsdagen 28 april & 19 mei 2020
• Module Groepen faciliteren: donderdag 11 juni & 2 juli 2020
• Module Strategie: donderdag 27 augustus & 10 september & dinsdag 29 september 2020
• Module Coaching: donderdag 15 oktober & 16 oktober 2020 (2 daagse, residentieel)
• Keuze onderwerp van jouw case: individueel in te plannen – voor 10 november (halve dag)
• Module Communicatie: vrijdag 13 november 2020
• Begeleiding van jouw case: plenair - vrijdag 4 december 2020 (halve dag)
• Begeleiding van jouw case: individueel – 2 halve dagen in te plannen in januari 2021
• Proclamatie: donderdagnamiddag 11 februari 2021

Aantal deelnemers : een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers

Voor bijkomende informatie of inschrijvingen kan je steeds contact opnemen met Aagje Vercouteren via  academy@samuraiatwork.com of telefonisch op het nummer +32 468/19.81.29