Zelfinzicht en perceptie: hoe beter samenwerken?

Organisatie: 
Prebes Coordinatiecentrum
Activiteit: 
Bijscholing
Datum: 
Maandag 08/11/2021 - 09:00 tot 12:15
Prijs: 
225 € €
Plaats: 
Hotel Van der Valk
Autostrade E17 richting Kortrijk
Nazareth 9810
België
BE
Toegankelijkheid: 
Iedereen
Thema's: 
psychosociaal welzijn
Wie regelmatig samenwerkt met anderen, merkt al gauw dat mensen verschillende voorkeuren hebben om te denken en te handelen. Dit kan leiden tot verkeerde percepties, spanningen, miscommunicatie. En het kan ervoor zorgen dat de samenwerking niet optimaal verloopt. Als we meer inzicht krijgen in elkaars gedrag, sterktes en valkuilen, kunnen we elkaar beter begrijpen. Doelgroep Deze opleiding is voor iedereen die vaak met mensen omgaat. Voor iedereen die met anderen beroepshalve moet communiceren, en de nodige vaardigheden en competenties moet hebben om inzicht te verkrijgen in menselijk gedrag en voorkeuren.

Het programma

Leer waarom het motto 'Behandel anderen zoals je zelf wilt behandeld worden" haaks staat op een goede afstemming en verbinding met de anderen. Van onbewust onbekwaam, naar onbewust bekwaam: hoe beter je ieders voorkeuren kent, hoe beter dat je kunt afstemmen. Hoe beter dat je kunt afstemmen hoe groter de kans op een goede verbinding en effectieve interactie met de anderen. Elke deelnemer krijgt inzicht via het praktische model 'Insights Discovery'. Een persoonlijk profiel, veel (zelf)inzicht in wat belangrijk is om goed samen te werken en hoe samenwerkingen beter kunnen verlopen. 

Hoe kan je psychosociale belasting verminderen door (zelf)inzicht in voorkeuren en gedragsredenen? Door inzicht in het praktische model met sprekende voorbeelden geraak je wegwijs in de mysterieuze werking van ons denken en gedrag. Inzicht in jezelf en anderen maakt je effectiever in je opdracht en verhoogt je veerkracht!

HET PROGRAMMA

Voorstelling praktische model