Toegankelijkheidsverklaring

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: https://evenementen.werk.belgie.be/nl

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten.

De beoordeling van de conformiteit van deze site is gebaseerd op een zelfevaluatie door de Dienst Communicatie van de FOD Werkgelegenheid met onder andere behulp van de BOSA Accessibility Check.

Niet-toegankelijke inhoud

Een nieuwe versie van deze website werd in december 2021 gelanceerd en hierbij zijn heel wat inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de inhoud voor iedereen zo toegankelijk mogelijk is. Toch blijven er bepaalde criteria voor niet-naleving bestaan. Onder andere volgende elementen:

  • Op sommige pagina’s, (bv. archief van evenementen van de FOD), slecht gebruik van titel- en ondertiteltags.
  • De video’s zijn niet volledig toegankelijk (ondertitels, tekstalternatief)
  • Sommige links zijn niet duidelijk.
  • Het is mogelijk dat sommige documenten (PDFs, presentaties, …) niet volledig toegankelijk zijn
  • Voor sommige velden (kalender voor datumselectie op de pagina's "Evenementen van de FOD" en "Afgelopen evenementen", titel en functie op de registratie of profielaanmaak formulieren...) is er geen waarde beschikbaar voor een toegankelijkheids-API.
  • In de rubriek "Mijn profiel" van een ingelogde gebruiker wordt het taalattribuut niet correct toegekend.

Voorgestelde alternatieven

Er zijn momenteel geen alternatieven voor de niet-toegankelijke elementen.

Verbeteringsplan

We proberen een oplossing te vinden voor deze verschillende toegankelijkheidsproblemen. De beschikbare oplossingen zullen in de volgende updates van de site worden toegepast.

Feedback en contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? U kunt ze naar ons sturen via e-mail naar redac.website@werk.belgie.be.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over onze website? U kunt het klachtenformulier invullen dat beschikbaar is op de website werk.belgie.be onder de rubriek Contact > Klachten over onze diensten.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
E-mail: contact@federaalombudsman.be
Website: www.federaalombudsman.be

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is op 16/12/21 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 16/12/21.