1. Werkkledij, PBM’s en uniformen. Er zijn heel wat verschillende soorten kledij terug te vinden op de werkvloer, en men beseft niet altijd dat er bij elk van deze soorten kledij andere regels gelden. Van de aankoop tot het onderhoud en de vervanging ervan, er zijn heel wat cruciale zaken die men niet uit het oog mag verliezen.

 2. Tijdens deze avond ligt de focus op de maatregelen die je zelf kan nemen om het risico op een brand op je bedrijf zo klein mogelijk te houden.

  Als eerste komt Mieke Sevenans van Prevent Agri aan het woord. Als preventieadviseur komt ze op heel wat bedrijven om een veiligheidsaudit uit te voeren.

 3. Inleiding

  In deze supervisie over de jaarlijkse evaluatie leer je de basis van het evalueren. Als vertrouwenspersoon ontvang je immers heel wat meldingen over psychosociale problemen.  

  De onderneming heeft als doel om hieruit te leren en het beleid te optimaliseren. Daarom heeft de vertrouwenspersoon minstens één keer per jaar de taak om meldingen te evalueren en de conclusies aan de werkgever over te maken.  

 4. Eerst denken en dan doen. Gezond verstand gebruiken. Weten of beseffen wat er fout kan gaan en pas daarna handelen: het zijn bekende kreten. Ze stoelen op de aanname dat we rationele wezens zijn en dat we door steeds goed ons verstand te gebruiken alle ongevallen kunnen voorkomen. Evenwel is dit resultaat er nog steeds niet. Dus, ofwel is de aanname fout ofwel lukt het ons geenszins om als het ertoe doet ons rationeel te gedragen.

 5. Luchtkwaliteit heeft al sinds het ontstaan van het ARAB een plaats in onze regelgeving. Tijdens de coronacrisis is des te meer duidelijk geworden dat een goede binnenluchtkwaliteit ook belangrijk is om de pathogenen in de binnenlucht te reduceren. <br />Hoe pakken we dit het beste aan en welke veranderingen bracht de Wet van 6 november 2022 betreffende de binnenluchtkwaliteit op gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn met zich mee? 

 6. Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties en vaardigheden verder aan te scherpen. Deze opleiding of supervisie richt de aandacht op deontologie en beroepsgeheim en hoe er in de praktijk mee om te gaan.<br /><br />In juni 2023 werd het wetsontwerp op de nieuwe anti-discriminatiewetgeving goedgekeurd. Deze opleiding is up to date met de impact daarvan op de vertrouwenspersoon. 

Abonneer op Online