1. Sinds 1 januari 2017 word je geconfronteerd met vragen tot re-integratie van langdurig zieken.<br /> Sinds 1 oktober is het KB van 11 september 2022 tot wijziging van de codex met betrekking tot re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers van kracht, en sinds 28 november is medische overmacht hieruit losgekoppeld. (Arbeidsdeal 2022) Welke documenten en procedures zijn precies vereist? Wat is jouw rol als preventieadviseur? En welke rol speelt het CPBW? Welke nieuwigheden zijn er en hoe vertaalt u ze naar de praktijk?

 2. Tijdens deze opleiding ontdek je in een halve dag welke verplichtingen je moet naleven met betrekking tot koelinstallaties en wat je mag verwachten tijdens een controle van de milieu-inspectie. Verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing en de controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. 

 3. Aanleiding is het verschijnen van het KB basisveiligheidsopleiding van 7 april 2023 met een specifiek luik over communicatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Het veiligheids- en gezondheidsplan dient een aantal regels te bevatten met betrekking tot de verbale en non-verbale communicatie op de bouwplaats.

  Hoe vul je dit in de praktijk in? We hebben gezocht naar een aantal voorbeelden om afspraken vast te leggen en informatie of instructies verstaanbaar te maken. Deze zijn afkomstig uit de bouw maar ook uit andere sectoren.

 4. Plagen of Pesten? Meer dan drie letters verschil.

  In een eerste deel krijg je de wetgeving rond pesten op het werk op een behapbare manier uitgelegd (30 minuten). In een tweede praktijkgedeelte gaan we aan de slag met cases, stellingen en vragen van deelnemers.

  Doelgroep

  Als officieel aangesteld vertrouwenspersoon kan je deelnemen aan deze opleiding.

 5. Beroepsgeheim, discretie en vertrouwelijkheid worden nogal eens op een hoopje gegooid.

  Toch zijn deze concepten fundamenteel verschillend en belangrijk voor de praktijk van de verschillende preventieactoren: preventieadviseur, Papsy, vertrouwenspersoon, HR, enz. 

  In deze werksessie gaan we in op vragen over het mee(delen) en bijhouden van informatie.

 6. Na een ernstig arbeidsongeval moet je een omstandig verslag opstellen,

  dat binnen de 10 kalenderdagen overgemaakt moet worden aan Toezicht Welzijn op het Werk.

  Dat is best een pittige deadline voor een rapport van die aard!

   

  Heb je al eens een omstandig verslag opgesteld, maar had je graag nog wat tips verzameld?

  Of heb je nog nooit een dergelijk verslag opgemaakt en had je graag een leidraad voor het geval dat?

  Dit webinar geeft je tips & tricks, do’s en dont’s voor het opstellen van een degelijk verslag.

 7. Plagen of Pesten? Meer dan drie letters verschil.

  In een eerste deel krijg je de wetgeving rond pesten op het werk op een behapbare manier uitgelegd (30 minuten). In een tweede praktijkgedeelte gaan we aan de slag met cases, stellingen en vragen van deelnemers.

  Doelgroep

  Als officieel aangesteld vertrouwenspersoon kan je deelnemen aan deze opleiding.

Abonneer op Online