Toegankelijkheidsverklaring

De Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg engageert zich om de website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website evenementen.werk.belgie.be.

Nalevingsstatus

Momenteel wordt een nieuwe versie van deze website ontwikkeld.

Bij de lancering zal een gedetailleerde evaluatie worden uitgevoerd van de mate waarin de site voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25/11/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 25/11/2020.

Feedback en contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? U kunt ze naar ons sturen via e-mail naar redac.website@werk.belgie.be.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over onze website? U kunt het klachtenformulier invullen dat beschikbaar is op de website www.werk.belgie.be in de rubriek Contact > Klachten over onze diensten.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman

Leuvenseweg 48 bus 6

1000 Brussel

E-mail: contact@federaalombudsman.be

Website: De federale ombudsman