Webinar: Aanpassingen bepalingen in de codex over het welzijn op het werk - KB Persoonlijke beschermingsmiddelen

Organisator: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Activité: 
Evenement
Date: 
Monday 29/11/2021 - 14:00 to 15:30
Price: 
0,00 €
Location: 
Online
België
BE

Op maandag 29 november 2021 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een webinar via TEAMS, van 14u tot 15u30 om het koninklijk besluit van 17 oktober 2021 voor te stellen. Dit KB wijzigt de codex over het welzijn op het werk, wat de persoonlijke beschermingsmiddelen betreft.

Peter Dilles, attaché van de Afdeling Normen, zal toelichting geven over deze wijziging.

Meer info is reeds te vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aanpassing-van-de-bepalingen-van-de-codex-over-het-welzijn-op-het-werk-inzake-persoonlijke

 

Agenda

Onthaal vanaf 13:50

Start webinar om 14:00

Presentatie nieuwe regelgeving door Peter Dilles, attaché Afdeling Normen

Vraagstelling

Einde omstreeks 15:30

Herbekijk het webinar

https://www.youtube.com/watch?v=8HsceY1O5D4