Bijscholing: Beheers je mentale belasting

Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. 

In deze opleiding leert u om :

- De mechanismen van de mentale belasting te begrijpen.
- het begrijpen van obstakels die zich dagelijks kunnen voordoen en het vinden van oplossingen
- Het doeltreffend communiceren over taken die de ander wel of niet moet uitvoeren
- Het evenwicht brengen tussen werk en privéleven, tussen de functie van preventieadviseur/andere functie(s)...
- het begrijpen  en beheersen van stress in het dagelijks leven
- De juiste hulpmiddelen ontwikkelen om uw mentale werklast op lange termijn beter te beheren.