Evenementen

Op deze site staan de evenementen die georganiseerd worden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

In de Kalender welzijn op het werk staan de vormings- en bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en arbeidsgeneesheren.

Evenementen van de FOD

In de rubriek Evenementen van de FOD worden alle activiteiten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg opgenomen: studiedagen, infosessies,... Alle geïnteresseerden kunnen zich inschrijven.

Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden opleidings- en bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en arbeidsgeneesheren opgenomen.

Die activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen.

Mijn evenementen

In uw profiel vindt u de evenementen waarvoor u bent ingeschreven, de documentatie van bij de evenementen die u heeft bijgewoond, uw aanwezigheidsattesten, enz.

Heb je geen profiel? Meer informatie over de registratie in de rubriek Hoe inschrijven.

  • Netwerk- en intervisiesessie voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs - Brugge

    Deze netwerk- en intervisiesessie, georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg i.s.m. het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid van West-Vlaanderen, biedt algemene ondersteuning bij het uitoefenen van uw taak als vertrouwenspersoon waarbij u op een veilige manier kan reflecteren over de
  • Netwerk- en intervisiesessie voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs - Hasselt

    Deze netwerk- en intervisiesessie, georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg i.s.m. het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid van Limburg, biedt algemene ondersteuning bij het uitoefenen van uw taak als vertrouwenspersoon waarbij u op een veilige manier kan reflecteren over de moeilijkheden die u
  • Workshop: digitaal seksueel geweld op het werk

    Technologie speelt een belangrijke rol in ons leven, zo ook op het werk. Het internet, Microsoft Teams en Outlook, whatsappsgroepen, het zijn stuk voor stuk nuttige hulpmiddelen. Ze zorgen er echter voor dat de uitvoering van ons werk zich ook meer en meer afspeelt in de ‘online wereld’, waar grenzen soms lijken te vervagen. Niet