Bijscholing preventieadviseur - Praktische webinar: Hoe vul ik een jaarverslag in?

Programma

Het jaarverslag is een verslag over de werking en de activiteiten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, tijdens het voorafgaande jaar.

Dit verslag dient jaarlijks te worden opgemaakt en worden gefinaliseerd voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar.

De wetgever legt de inhoud van het jaarverslag vast. Dit bevat een groot aantal gegevens, over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming van het afgelopen kalenderjaar. Enkele voorbeelden zijn statistische gegevens over arbeidsongevallen, ondernomen acties uit het jaaractieplan, collectieve gegevens betreffende de psychosociale interventies enz.…

In deze  webinar wordt op praktische wijze toegelicht hoe zulk verslag wordt ingevuld. Welke gegevens zijn er nodig  en bij welke interne en externe partijen zijn deze mogelijks te verzamelen.

Bent u reeds voorbereid maar hebt u specifieke vragen over hoe bepaalde informatie beantwoord dient te worden? Of is het invullen van een jaarverslag volledig nieuw voor u en wilt u weten hoe u dit kan aanpakken? Deze webinar helpt u om hier gestructureerd mee aan de slag te gaan.