Bijscholing Preventieadviseurs Engie Electrabel

Deze bijscholing is alleen toegankelijk voor medewerkers van Engie.

Plaatsen: auditorium van de centrale van Doel

Tijdens deze dag worden de nieuwe wetgevende ontwikkelingen op het gebied van welzijn op het werk van het afgelopen jaar voorgesteld.

De andere vakken zorgen ervoor dat de vaardigheden en expertise van preventieadviseurs op verschillende domeinen geborgd zijn.

De gebieden die dit jaar worden behandeld zijn:

- Recente wetgeving

- Inleiding tot het nationale actieplan: re-integratie en MSA

- Het risico van EV-brand in parkings

- Remote en hybride management

- Crisis management