Creëer een positief veiligheidsklimaat in je organisatie

Veiligheid wordt vaak benaderd vanuit een crisissfeer. Pas als er iets misgaat in de organisatie, wordt veiligheid plotseling een hot item. Het is niet verwonderlijk dat werknemers veiligheid vaak als betuttelend en negatief ervaren ... Een al te theoretische invalshoek maakt het bovendien moeilijk om de uiteindelijke gebruikers (arbeiders, eerstelijnmanagers, ploegbazen ...) te overtuigen waarom ze de regelgeving en het veiligheidsbeleid moeten volgen. Door veiligheid op een positieve en praktische manier te benaderen, verlaag je de drempel voor je medewerkers en haal je ongevallen en veiligheid weg uit de taboesfeer. Een positieve benadering geeft je medewerkers het gevoel dat veiligheid een belangrijk onderdeel is van het algemene beleid ... én van het professionalisme van elke medewerker. Het resultaat? Minder ongevallen en een veiligheidsbeleid dat rendeert! Ontdek het in deze opleiding.