Integratie van managementsystemen

Risico-, stakeholder- en compliancemanagement helpen een organisatie om strategie en beleid te bepalen en dit te vertalen naar de juiste operationele activiteiten en een beheerste bedrijfsvoering.
In mei 2021 is 'de nieuwe HLS' gepubliceerd, de Harmonized Structure (HS). Deze 'HS' wordt in alle nieuwe en toekomstige ISO-managementsysteemnormen opgenomen.
Vanaf nu zou het in de theorie een makkie moeten worden om de meest voorkomende managementsystemen eenvoudig in elkaar te verweven.
Wat lukt wel en wat lukt minder goed om te combineren en te integreren? Hoe kan je slim documenteren, hoe  combineer je de interne audits. Wat met de management review?
Tijdens dit webinar lichten we dit alles toe met praktische tips en tricks.

Doelstellingen

In deze middagwebinar vertrekken we van de 5 kernthema’s van ISO managementsystemen:

 1. Stakeholdermanagement.
 2. Compliance management.
 3. Leiderschap.
 4. Risicomanagement.
 5. De koppeling van strategie aan operationele niveau binnen de organisatie.

Deze kernthema’s vinden we terug in de managementsystemen voor welzijn (ISO45001), milieu (ISO14001), zowel als in de managementsystemen voor energie (ISO50001) of kwaliteit (ISO9001). De uniforme structuur nodigt uit tot de integratie van deze managementsystemen.

Na het volgende van dit webinar:

 • Weet je waar de managementsystemen in de organisatiestructuren best ingebed worden.
 • Heb je inzicht op de wat combineerbaar en wat uniek is in de managementsystemen.
 • Sta je stil bij de systeemeisen die uniek zijn (vb. ISO5001 vergt een energy baseline).
 • Kan je zelf 'ISO fiches' maken op maat van jouw organisatie.
 • Heb je een zicht op kwaliteitsvolle inhoud van een gecombineerd intern auditverslag.
 • Kan je er van op aan dat je excellentiecertificaten niet in het gedrang komen.

Pluspunten

Het gebruik van één systeem in de hele organisatie maakt het voor teams gemakkelijker om intern te communiceren met eenzelfde consistente terminologie, overeenkomstig 5 kernthema’s. Het gaat immers om dezelfde processen die beheerst worden, maar met een andere insteek. Het integreren van managementsystemen biedt een aantal voordelen, zoals het verminderen van kosten voor de audits, het teamwerk en de communicatie .
We trekken je over de streep om werk te maken van de integratie van hetzij bestaande, hetzij nog op te zetten managementsystemen.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot:

 • Medewerkers die overwegen om managementsystemen voor welzijn en milieu in te voeren.
 • Medewerkers die werk willen maken van integratie van één of meerdere managementsytemen.
 • Geïnteresseerden die al enige voeling met één of meerdere managementsystemen voor kwaliteit, milieu, welzijn of  energie hebben.
 • (Interne) auditoren (kwaliteit, welzijn, milieu, energie) die de toegevoegde waarde van hun audits willen verbeteren.