Praktijkrichtlijn Risicoanalyse Ergonomie

Er moet voor elk welzijnsdomein een risicoanalyse worden opgesteld, dus ook voor ergonomische belasting.
Omdat dit niet beperkt zou blijven tot beeldschermwerk en heffen en tillen, werd er door de VerV (Vlaamse Beroepsvereniging voor ergonomie) een praktijkrichtlijn risicoanalyse uitgewerkt om 12 verschillende ergonomische risico’s te herkennen en te evalueren.
Deze technieken zullen worden toegelicht door Mathias De Waele, bestuurslid van VerV.
Als je ergonomische problemen wil aanpakken in jouw bedrijf, mag je deze praktijkgerichte studiedag niet missen!

Tijdens deze workshop wordt de praktijkrichtlijn risicoanalyse ergonomie toegelicht. Hierbij worden de 12 risicovelden besproken:
1. Tillen, dragen en houden van lasten
2. Trekken en duwen
3. Repetitief werken
4. Verplaatsen van personen
5. Werken met beeldschermen
6. Werken in ongunstige houdingen
7. Staand werken
8. Zittend werken
9. Energetisch belastend werken
10. Geknield en gehurkt werken
11. Cognitieve en mentale belasting
12. Omgevingsfactoren (lawaai, verlichting, klimaat, trillingen)

Niet enkel de theoretische benadering komt aan bod, maar ook hoe dit praktisch kan uitgewerkt worden.

i.s.m. VerV