Re-integratie langdurig zieken

Sinds 1 januari 2017 word je geconfronteerd met vragen tot re-integratie van langdurig zieken. Maar welke documenten en procedures zijn precies vereist? Wat is jouw rol als preventieadviseur? En welke rol speelt het CPBW? Tijdens deze halve dag ontdek je alles wat je moet weten om de re-integratie van langdurig zieken te laten slagen. Je krijgt inzicht in de wetgeving en er is tijd voorzien om je eigen vragen en cases te bespreken.

In deze opleiding krijg je antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe maak ik een re-integratieplan en motivatieverslag op?
  • Hoe overtuig ik de werkgever van het belang van re-integratie van langdurig zieken?
  •  Wat kan ik doen als een werknemer niet komt opdagen voor een traject?
  • Wat is mijn rol als een re-integratietraject niet werkt?
  • ...

Na deze opleiding:

  • Kan je gefundeerd advies geven inzake re-integratietrajecten voor langdurig zieken
  • Heb je antwoorden op je vragen en op cases uit je bedrijf