Studienamiddag 'Externe controles en interne keuringen'

Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseerden op vrijdag 25 november 2022 een studienamiddag met als thema

Externe controles en interne keuringen

In elk bedrijf dienen externe controles en interne keuringen uitgevoerd te worden, maar wat kan je intern laten keuren en wie kan/mag deze keuringen dan uitvoeren? We verduidelijken wat je zeker door een Externe Dienst voor Technische Controle moet laten keuren. Bovendien gaan we dieper in op de impact van de nota’s van de Directie Humanisering van de Arbeid t.a.v. de EDTC’s op de keuringen.

Tijdens deze infonamiddag kreeg je niet alleen een overzicht van het wettelijk kader omtrent keuringen, met in het bijzonder de nieuwe nota torenkranen. Er werd onder meer ook verduidelijkt welke de belangrijkste aandachtspunten zijn wanneer het Toezicht Welzijn op het Werk keuringsverslagen opvraagt en deze van naderbij bekijkt. Net zoals hoe het zit met de keuringsverslagen van gehuurde arbeidsmiddelen.

Aanvullend kwamen er 2 praktijkvoorbeelden aan bod.

Zo lichtte het bedrijf Vinçotte toe welke problemen zich kunnen voordoen bij keuringen van torenkranen, ladders, hef- en hijswerktuigen en hoe zij dit aanpakken. Tevens gaven ze uitleg over hun programma Digitags.

Afsluiten deden we met een praktijkvoorbeeld van het bedrijf Barry Callebaut Group.