Veilig en gezond omgaan met chemische stoffen: een leidraad voor de Preventieadviseur (Leuven)

Ben je je bewust van de chemische stoffen die aanwezig zijn in jouw bedrijf? Heb je aandacht voor de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van chemische agentia? En wil je jouw kennis verruimen om de risico's beter te kunnen inschatten? Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs die willen kiezen voor een geïntegreerde aanpak van risico’s verbonden aan het gebruik van chemische agentia.

Doelgroep

Preventieadviseurs en medewerkers van de preventiedienst, die in hun job in aanraking komen met chemische producten, die hun kennis over chemische agentia willen aanscherpen of opfrissen.

Het programma

Chemische stoffen zijn overal aanwezig, in elk bedrijf en in elke werkplaats. De aanwezigheid en het gebruik ervan is niet zonder risico’s. Vandaar een globale, Europese en Federale aanpak. Door het Globally Harmonized System (GHS-CLP) is er een wereldwijde harmonisatie van gevarensymbolen (pictogrammen), gevarenaanduidingen en voorzorgmaatregelen van stoffen en mengsels gekomen. Door REACH worden fabrikanten en importeurs uit Europa verplicht om correcte en gedetailleerde informatie van chemische stoffen via Veiligheidsinformatiebladen aan de gebruikers over te maken. En door het KB Chemische agentia worden werkgevers verplicht de risico’s verbonden aan het gebruik van chemische agentia op de werkplek voldoende te beheersen.

Eerst lichten we chemische basisbegrippen, fysische en chemische processen toe. Daarna gaan we dieper in op de gevaarlijke eigenschappen van stoffen & mengsels en leren we je hoe je gedetailleerde informatie uit de veiligheidsinformatiebladen correct interpreteert. Tenslotte leren we op een praktische wijze hoe je een risicoanalyse chemische agentia op de werkvloer uitvoert en hoe je tot de juiste preventiemaatregelen komt.

Chemische basisbegrippen

CLP, REACH en Codes Boek VI titel 1: Chemische agentia

Algemene en bijzondere preventiemaatregelen in de praktijk

Uitvoeren van een risicoanalyse chemische agentia en opstellen van een actieplan

De theorie van deze opleiding wordt gegeven via een on demand webinar, een video-opname. Deze kan je bekijken op een zelfgekozen moment. Nadien zijn er twee interactieve praktijkmomenten (fysiek op locatie) waarbij een aantal oefeningen gemaakt worden en heb je de mogelijkheid om vragen te stellen aan de docent.