Wat betekent het Europese Fit for 55-pakket voor Vlaanderen?

Sinds de Russische invasie van Oekraïne staat de Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen hoog op de agenda. Het volbrengen van de energietransitie is noodzakelijk om deze afhankelijkheid af te bouwen. Met de publicatie van het Fit for 55-pakket gaf de Europese Commissie al in juli 2021 het startschot van een grote hervorming van het Europese beleidskader inzake energie en klimaat. Niet alleen werd de klimaatdoelstelling opgetrokken naar 55 % netto emissiereductie tegen 2030 (tegenover 1990) en klimaatneutraliteit tegen 2050, er werden ook nieuwe doelstellingen voorgesteld voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.
Na meer dan een jaar zijn de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten verder gevorderd en komt er duidelijkheid over hoe het nieuwe beleidskader er zal uitzien. Tijdens dit webinar blikken we vooruit en overlopen we de impact van dit nieuwe beleidskader voor Vlaamse bedrijven.

Inbegrepen in het SenTRAL-abonnement
Dit webinar is inbegrepen in het SenTRAL-abonnement. SenTRAL-abonnees krijgen twee weken voor de startdatum van elk webinar een link via e-mail. Om gratis deel te nemen volstaat het om via die link in te schrijven. Alle informatie om als SenTRAL-abonnee gratis deel te nemen, vind je op de helppagina van SenTRAL.

Doelstellingen

Dit webinar helpt professionals om een overzicht te krijgen van het Fit for 55-pakket en de verschillende uitdagingen die dit nieuwe Europese beleidskader met zich mee zal brengen. Tijdens het webinar wordt aan de hand van concrete voorbeelden een vooruitblik gegeven richting 2030.

Pluspunten

Een expert EU klimaatbeleid zorgt voor een duidelijk en actueel overzicht van het volledige pakket. Op die manier krijgen professionals een totaalbeeld van de uitdagingen die de uitwerking van het Fit for 55-pakket in Vlaanderen met zich mee zal brengen.

Doelgroep

Dit webinar is gericht op iedereen met interesse in Europees klimaat- en energiebeleid, en in het bijzonder op professionals die zich willen voorbereiden op de uitdagingen op lange en middellange termijn die het nieuwe Europese beleidskader met zich mee zal brengen.

Dit webinar is inbegrepen in het SenTRAL-abonnement. SenTRAL-abonnees krijgen twee weken voor de startdatum van elk webinar een link via e-mail. Om gratis deel te nemen volstaat het om via die link in te schrijven.

Je kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.