Wat moet een preventieadviseur weten over de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG en hoe moet je ermee omgaan in de praktijk?

Tijdens deze webinar wordt dieper ingegaan op de aandachtspunten die een preventieadviseur moet weten in het kader van de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Jullie krijgen een antwoord op onder andere volgende vragen:

  • Wat zijn voltooide, niet voltooide en samengebouwde machines en wat met bijlage IV machines?
  • Wie kan of mag een machine, die onder de machinerichtlijn valt, ombouwen en met welke aspecten moet dan rekening worden gehouden?
  • Wat wordt verstaan onder wijzigingen aanbrengen aan “machines” en welk advies moet een preventieadviseur hierbij geven?
  • Welk advies en acties moet een preventieadviseur nemen indien een machine oneigenlijk gebruikt wordt?

Verder worden de aandachtpunten overlopen die bij een aankoop van (on)voltooide machines in rekening moeten genomen worden, namelijk de 'drie groene lichten'.

Tot slot zal een praktische case worden toegelicht.