Conferentie over het luik Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI) (op uitnodiging)

In september 2022 zijn de FOD Werkgelegenheid en de FOD Sociale Zekerheid van start gegaan als Belgisch Nationaal Contactpunt (NCP) voor het luik Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI) van het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Na het eerste evenement van ons NCP in maart, wensen wij u uit te nodigen voor ons tweede evenement met onder andere een focus op het werkprogramma 2024.

Dit evenement zal doorgaan op vrijdag 15 december 2023 van 9u30 tot 14 uur in de gebouwen van CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel, (vroegere Prévoyance sociale).

Er is simultane vertaling NL, FR, ENG voorzien.

Agenda:

09.30 - 10.00: Onthaal van de deelnemers en koffie

10.00 - 10.10: Verwelkoming

10.10 - 10.30: Voorstelling EaSI en werkprogramma 2024 door de Europese Commissie

10.30 - 11.10: Focus op grensoverschrijdende samenwerking in het kader van Eures met deelname van FOREM

11.10 - 11.30: Koffiepauze en netwerking

11.30 - 12.15: Focus op maatschappelijke impactmeting en de link met het ontstaan en de groei van sociale innovaties - Sociale InnovatieFabriek en COOPCITY

12.15 : Lunch

Er wordt gezorgd voor simultaanvertaling in NL, FR en ENG.

Inschrijven is gratis maar verplicht. De plaatsen zijn beperkt tot 50 personen, dus wacht niet te lang.