Europese week colloquium 2019 - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Belgisch slotcolloquium van de EU-OSHA campagne: “ Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan” op dinsdag 22 oktober 2019 in Brussel in zaal Storck van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).

Programma


09:00 Onthaal + koffie
09:30 Verwelkoming door de dagvoorzitter
09:40 Vernieuwde brochure Sobane chemie : praktijkvoorbeeld - Ludo Colaers - IDEWE
10:10 SDS analyse en basis risicoanalyse chemische risico’s – Frédéric Haegeman – Mensura
10:40 Koffiepauze
11:00 Roadmap on Carcinogens – Goede praktijken en Fact sheets – Jos De Lange - TNO
11:30 Uitreiking Award voor goede praktijken België en voorstelling Belgische inzending
12:00 Lunch
13:00 Dieselmotorenemissie – Volandis NL
13:30 Walrip: tools en acties chemische industrie - Dorothée Dupuis - Essencia
14:00 Fact check: gevaarlijke stoffen: feiten en mythen – Dimitri De Coninck en Yves De Groeve – FOD WASO
15:30 Einde