Expo: Through their eyes – visions of forced labour

Van 8 tot 18 november 2022 organiseert de FOD Werkgelegenheid de expo Through their eyes – visions of forced labour. De expo is elke werkdag van 8 tot 18 uur te bezoeken in de inkomhal van de FOD.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) worden elke dag 28 miljoen mensen gedwongen om tegen hun wil en onder bedreiging te werken. Geen enkel land is vrij van dwangarbeid.

In 2021 organiseerden de IAO en Human Resources Without Borders, in samenwerking met Cartooning for Peace, een cartoonwedstrijd om het bewustzijn hierover te vergroten, tot actie aan te zetten en de urgentie van het uitroeien van deze ernstige mensenrechtenschending te benadrukken.

Cartoons zijn immers krachtige hulpmiddelen: ze kunnen complexe boodschappen begrijpelijk maken zonder woorden te gebruiken en mensen aanzetten tot nadenken over gevoelige onderwerpen. Zij kunnen ervoor zorgen dat wij dwangarbeid AFWIJZEN, BEGRIJPEN en er ACTIE tegen ONDERNEMEN.

Meer dan 200 striptekenaars uit 65 landen, uit alle delen van de wereld, namen deel en dienden in totaal 460 tekeningen in. De beste zijn te zien op deze expo. Ze tonen de plaatsen waar dwangarbeid plaatsvindt: in de bouw, het huishouden, de landbouw, van thuis uit, in een sweatshop, in een fabriek - om maar een paar sectoren te noemen. Migrerende werknemers zijn in het bijzonder kwetsbaar voor dwangarbeid en mensenhandel, evenals degenen die in de informele economie werken en degenen die geen sociale bescherming genieten.

copyright ILO RHSF Gargalo Vasco
copyright ILO RHSF Gargalo Vasco

 

Het gezamelijk rapport rond Global Estimates on Modern Slavery van de IAO, Walk Free en IOM licht deze problematiek nader toe.

Meer info over de wedstrijd en de winnende cartoons vind je op campagnesite 50forfreedom.

logo's