Netwerk- en intervisiesessie voor vertrouwenspersonen uit de Vlaamse onderwijssector - VOLZET

Themadag

Opfrissing gespreksvoering met andere betrokken partijen en interventies als vertrouwenspersoon: betrekken van een derde, verzoening en bemiddeling

 

Deze netwerk- en intervisiesessie, georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg i.s.m. het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid van Oost-Vlaanderen, biedt algemene ondersteuning bij het uitoefenen van uw taak als vertrouwenspersoon waarbij u op een veilige manier kan reflecteren over de moeilijkheden die u ondervindt bij het uitoefenen van uw functie als vertrouwenspersoon binnen de schoolpoort.

U krijgt de gelegenheid om onderling cases uit te wisselen en om diverse theoretische en deontologische thema's te bespreken onder begeleiding van deskundig advies.

Wenst u uw vaardigheden te optimaliseren zowel wat de opvang, het luisteren alsook de bemiddeling betreft, dan is dit, voor u als vertrouwenspersoon, de uitgelezen kans om deel te nemen.

Lesgever: Yasmine Bakali