Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Maart 2024

 1. Deze praktijkgerichte opleiding leidt tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden door via een multidisciplinaire methodiek het werk aan de mens aan te passen. De opleiding Adviseur Ergonomie is een praktijkgerichte opleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituatie. Ze is een onmisbare
 2. De vertrouwenspersoon is vooral gekend als ‘een vertrouwelijk gesprekspartner voor de werknemer’. Maar een vertrouwenspersoon doet veel meer dan dat! In deze supervisie worden de diverse opdrachten nog eens grondig opgefrist en vanuit de praktijk tot leven gebracht. De meest recente richtlijnen van de overheid en aanverwante wetgevingen
  Online
 3. Heb je ooit in een situatie gezeten waarin eerste hulp cruciaal was, maar wist je niet wat te doen? Het is nooit te laat om levensreddende vaardigheden te leren! Wij nodigen je uit voor onze intensieve tweedaagse EHBO-opleiding, waar je de kennis en het zelfvertrouwen zult opdoen om snel en doeltreffend te handelen in noodsituaties. Onze
 4. Het uitvoeren van risicoanalyses op de werkvloer is de basis van elk preventiebeleid. Het doel van een risicoanalyse is het identificeren van de verschillende taken per functie/werkpost en een inschatting maken van gevaren en risico's die eraan verbonden zijn. Op basis van de risicoanalyse formuleer je dan de gepaste
 5. Doelgroep: Preventieadviseur niveau 3 Iedereen die een basiskennis van brandpreventie wil hebben Voorkennis/vereiste: Geen Inhoud: Brand Brandpreventie Regelgeving Artikel 52 van het ARAB Basisnormen (inleiding tot de regelgeving) Evacuatie Praktische gegevens Donderdag 14/03/2024 - Kantoor Ethias Gent, Kortrijksesteenweg 1052A te 9051
 6. Welke lessen kunnen we trekken uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk sinds de wetswijziging van 2014? Een uitwisseling tussen de gerechtelijke- en de preventiewereld

  De wetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk is aanzienlijk geëvolueerd sinds 2014 door de opname van het concept zelf van de psychosociale risico's op het werk, de toegang van werknemers tot de interne procedure voor deze risico's en meer verduidelijking over de rol van alle interne bedrijfsactoren bij de
 7. Werkkledij, PBM’s en uniformen. Er zijn heel wat verschillende soorten kledij terug te vinden op de werkvloer, en men beseft niet altijd dat er bij elk van deze soorten kledij andere regels gelden. Van de aankoop tot het onderhoud en de vervanging ervan, er zijn heel wat cruciale zaken die men niet uit het oog mag verliezen. In dit
  Online
 8. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 29 maart 2024 een studienamiddag met als thema Verbrand je niet aan een burn-out! Tijdens deze middag zullen we dieper ingaan op cruciale aspecten met betrekking tot het voorkomen van burn-out en het stimuleren van