Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Januari 2023

 1. De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Als toekomstige milieu-coördinatoren leren de cursisten een proactief milieubeleid promoten, invoeren en evalueren. De opleiding is gebaseerd op een wetenschappelijke basis die aangeboden wordt
 2. De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Als toekomstige milieu-coördinatoren leren de cursisten een proactief milieubeleid promoten, invoeren en evalueren. De opleiding is gebaseerd op een wetenschappelijke basis die aangeboden wordt
 3. De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Deze opleiding richt zich tot de houders van een getuigschrift milieucoördinator B die een getuigschrift A willen behalen. Het programma is conform, de wettelijke bepalingen in VLAREL bijlage2.
 4. Doelstellingen Vanaf 2023 treedt de nieuwe (versterkte) Vlaamse energiewetgeving in voege. In dit webinar krijgen de deelnemers een duidelijk overzicht welke verplichtingen er gelden afhankelijk van het energieverbruik van de onderneming. Doelgroep Deze opleiding is bedoeld voor Milieucoördinatoren Energieverantwoordelijken Site managers
 5. Wil je leren hoe je een grote groep kan motiveren? Hoe je kan stimuleren tot gedragsverandering? Hoe je veranderingen kan begeleiden? En hoe je moeilijke onderwerpen kan aankaarten? In deze verhelderende opleiding leer je je overtuigingskracht en dus ook je impact als preventieadviseur te vergroten. De focus op praktische cases zorgt
 6. Wil je leren hoe je een grote groep kan motiveren? Hoe je kan stimuleren tot gedragsverandering? Hoe je veranderingen kan begeleiden? En hoe je moeilijke onderwerpen kan aankaarten? In deze verhelderende opleiding leer je je overtuigingskracht en dus ook je impact als preventieadviseur te vergroten. De focus op praktische cases zorgt
 7. Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau I of niveau II, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne) gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. De multidisciplinaire basisvorming wil de samenwerking tussen de verschillende niveaus en specialisaties van
 8. Op 26 november 2019 werd Richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019 gepubliceerd inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Zij is beter bekend als de Richtlijn ter bescherming van klokkenluiders. De directe aanleiding hiervoor waren schandalen zoals LuxLeaks en de Panama Papers. Die toonden aan in wat voor een
  Online
 9. Het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 27 januari 2023 een studienamiddag met als thema Welzijn op het werk Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en de Koninklijke Vereniging Prebes afdeling Oost-Vlaanderen zetten zoals