Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Januari 2024

  1. De multidisciplinaire basisvorming wil de samenwerking tussen de verschillende niveaus en specialisaties van preventieadviseurs bevorderen door deze kennis gezamenlijk te verwerven. Op systematische wijze wordt stilgestaan bij de grondslagen van het preventiebeleid en wordt de specifieke taak van de preventieadviseur uitgediept. De
  2. Inleiding Elke organisatie is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers en beperkte risico’s kan de werkgever zelf preventieadviseur (niveau 3) worden. In deze 6-daagse basisopleiding preventieadviseur niveau 3 verwerf je de basiskennis van de wetgeving en krijg je een
  3. FEBELCEM organiseert in samenwerking met UPTR een tweetalig seminar getiteld : “Veiligheid: allemaal in dezelfde richting!” • Wanneer? Dinsdag 23/01/2024 • Waar? ‘Hubb’, Kunstlaan 20, 1000 Brussel Het evenement begint om 10 uur en wordt afgesloten met een lunch. Gratis maar verplichte registratie! Lees hieronder meer over het
  4. Inleiding In deze supervisie over de jaarlijkse evaluatie leer je de basis van het evalueren. Als vertrouwenspersoon ontvang je immers heel wat meldingen over psychosociale problemen. De onderneming heeft als doel om hieruit te leren en het beleid te optimaliseren. Daarom heeft de vertrouwenspersoon minstens één keer per jaar de taak om
    Online
  5. Eerst denken en dan doen. Gezond verstand gebruiken. Weten of beseffen wat er fout kan gaan en pas daarna handelen: het zijn bekende kreten. Ze stoelen op de aanname dat we rationele wezens zijn en dat we door steeds goed ons verstand te gebruiken alle ongevallen kunnen voorkomen. Evenwel is dit resultaat er nog steeds niet. Dus, ofwel is
    Online
  6. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen verheugen zich om u uit te nodigen voor een boeiende studienamiddag rond het thema ‘Welzijn op het Werk’. Deze vindt plaats op vrijdag 26 januari 2024 in PAC Zuid, W. Wilsonplein 2 te 9000 Gent. Deze bijeenkomst belooft informatief en